Vår grönsaksgård drivs som ett andelsjordbruk eller Community Supported Agriculture (CSA) som det kallas på engelska.

Andelsjordbruk kan variera i såväl storlek som typ av produkter, men det finns tre aspekter som generellt utmärker andelsjordbruk:

  • Delad risk och ansvar mellan bonde och konsument på så vis att vi tillsammans skapar en hållbar produktion av mat, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
  • Direkt partnerskap utan mellanhänder, vilket leder till att medlemmarna har insyn i verksamheten och vet hur maten är producerad. Ett utbyte av kunskap, tankar och idéer blir möjligt i det mötet.
  • Långsiktiga avtal där bonde och konsument binder upp sig gentemot varann, oftast en odlingssäsong i taget.

Andelsjordbruken blir fler och fler i Sverige men modellen är ny och varje andelsjordbruk måste utvecklas och växa fram för att passa de som är knutna till det.

Vi som driver verksamheten och ni som är eller vill ta del av det som produceras på gården utvecklar tillsammans det här andelsjordbruket utifrån de grundläggande principerna som definierar ett andelsjordbruk.

Bondbönornas ansvar

För oss är ansvaret att planera odlingen och arbetet så att priset blir rimligt och att skörden blir lagom stor i relation till antalet förbokade andelar. Allteftersom grödorna mognar så skördar, paketerar och levererar vi andelslådorna till förutbestämda utlämningsplatser. Det går också bra att hämta sin låda direkt på gården.
Vi har en transparent verksamhet så att du som andelsmedlem har insyn i hur vi arbetar och kan se vad dina pengar går till. Med grund i medlemmarnas önskemål och idéer jobbar vi för att vidareutveckla gården och dess verksamhet.

Medlemmens ansvar

På andelsmedlemmens ansvar ligger att betala årsavgiften, som även kan delas upp, och att hämta sin andelslåda på gården eller någon av utlämningsplatserna. Vi ser även med glädje på de medlemmar som på olika vis och utifrån egna förutsättningar bidrar med idéer och åsikter i syfte att utveckla verksamheten. Du binder upp dig på ett år i taget och det går att ansluta sig så länge det finns andelar kvar utifrån hur många vi planerat för.

Andra fördelar

En fördel är den närmare kontakten som uppstår mellan odlare och konsument. Det finns utrymme för önskemål vid planering av säsongen och vi är öppna för besök på gården som en utflykt eller om du själv vill sätta händerna i jorden en stund. Du blir tillsammans med de andra andelsmedlemmarna ett eget kontrollorgan som ser till att vi bedriver ett ansvarsfullt jordbruk och vi kapar kostnaderna för transporter och mellanhänder.

Att kunna följa säsongen är en annan fördel. I affären kan du visserligen köpa alla grönsaker året om, men smak- och näringsmässigt är det betydligt bättre att följa grönsakernas egna rytmer.

Grönsakerna i de konventionella matbutikerna har oftast fraktats långt innan de hamnar på våra matbord. Gamla, geografiskt anpassade grönsakssorter har konkurrerats ut på bekostnad av sorter som är anpassade för storskalig produktion. Dessa ”industri-grönsaker” är framtagna för att klara av långa transporter, ha ett enhetligt utseende och mogna samtidigt. Detta medför att smak och näringsinnehåll blir mindre viktigt när exempelvis en morot ska odlas storskaligt.
I ett småskaligt andelsjordbruk kan de gamla lantsorterna få blomma ut igen. Vi vill kunna erbjuda en mångfald av grödor, som är anpassade för vårt nordliga klimat och bevarade för sin goda smak.

Mer om CSA

I många andra delar av världen är det vanligt med CSA-jordbruk och under de senaste tio åren har det startats ett stort antal andelsjordbruk i Sverige. Systemet med andelsjordbruk uppkom i Japan på 60-talet, när en grupp konsumenter gick samman för att köpa produkter direkt från bönderna. En önskan om att kunna äta miljövänlig, god mat, samt en misstro mot den konventionella livsmedelsindustrin var den främsta orsaken till initiativet.

När ”den fria marknadens” principer får råda är bonden utlämnad till plötsliga prisförändringar och måste anpassa sig till grossisternas prissättning eller en välbesökt skördemarknad. Med ett andelsjordbruk återtar bonde och konsument makten över maten och den lokala ekonomin. Istället för att sträva efter ständig tillväxt och vinst så vänder idén om andelsjordbruk på perspektiven, och utgår ifrån hur mycket och vilken sorts mat som det finns efterfrågan på, och hur intensiv odling marken och ekosystemen på gården klarar av utan att utarmas.

Med det här perspektivet blir det plötsligt möjligt att skapa en levande landsbygd, med varaktiga arbetstillfällen och hållbara, småskaliga lantbruk som producerar god och nyttig mat.

Länkar:
Andelsjordbruk Sverige – nationell förening för andelsjordbruk
Wikipedia om CSA / Wikipedia om andelsjordbruk
Lövviks Grönt
Ramsjö Gård
Värpinge Grön CSA
Nybrukarna